Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V.
gevestigd aan Lindelaufer Gewande 19
6367 AZ Voerendaal  

Contactgegevens:
045-5750161
www.boelentandtechniek.nl
info@boelentandtechniek.nl

Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. respecteert uw privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Ziektekosten,- verzekeringsmaatschappij en polisnummer
– Gebitsmodel en gebitsfoto
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  •  U te kunnen bellen of e-mailen; nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren  
  •  Het uitvoeren van uw behandelingen 
  •  Het afhandelen van uw betaling
     

De grondslagen die hiervoor gelden zijn:  

– de uitvoering van een overeenkomst (*)
– verwerking persoonsgegevens voor een ander gerechtvaardigd belang (**)
– uw toestemming

(*) Facturatie van geleverde medische zorg (techniekwerk en stoelwerkzaamheden) bij het vervaardigen en/of repareren van op maat gemaakte medische hulpmiddelen die het gebit ondersteunen, aanvullen of vervangen.
(**) Het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt dan ook geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand (bijvoorbeeld een medewerker van Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij de volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Patiënt (NAW, BSN, geboortedatum, verzekering)
– Medisch overzicht (NAW, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, gebitsmodel en gebit-foto)
– Contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) 

De genoemde gegevens worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven/zorgverleners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. gebruikt technische en functionele cookies. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boelentandtechniek.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Boelen Tandtechniek Voerendaal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@boelentandtechniek.nl 

Bel ons vandaag nog!